گردشگاهی به نام ” قدم زدن در بالای درخت ” در ارتفاع 44 متری سطح زمین و در اطراف درخت های بلند و غول پیکر در پارک ملی جنگلی سرسبز باواریا در برلین آلمان به بلندای یک برج و به شکل یک گنبد ساخته شده است. در پایین ترین قسمت گردشگاه می توانید رمپ های چوبی 500 متری را ببیند، پس از آن با عبور از یک راه پر پیچ و خم به جایی می رسید که درخت های صنوبر غول پیکر با ارتفاع 38 متر قرار گرفته اند.

مسیر دارای یک شیب حدودا 6 درصدی می باشد و در طی مسیر می توان اکوسیستم اطراف یک درخت که شامل گیاهان، خزه ها و موجودات مختلف می باشد را مشاهده کرد، همچنین می توانید از بالاترین قسمت این گردشگاه چشم انداز اطراف را با چرخش 360 درجه و از جهات مختلف مشاهده کنید. در قسمتی از این چشم انداز و در روز روشن می توانید رشته کوه های آلپ را ببینید.

ستون های چوبی که به صورت شعاعی ساخته شده اند در واقع کار حمایت و پشتیبانی گردشگاه را انجام می دهند، در قسمت های پایین تر هم لوله های فلزی سفت و سخت به کار رفته که به استحکام بیشتر این گردشگاه کمک می کند. / دیزاین بوم

گردشگاهی در ارتفاع 44 متری

گردشگاهی در ارتفاع 44 متری

گردشگاهی در ارتفاع 44 متری

گردشگاهی در ارتفاع 44 متری

گردشگاهی در ارتفاع 44 متری

گردشگاهی در ارتفاع 44 متری

گردشگاهی در ارتفاع 44 متری

گردشگاهی در ارتفاع 44 متری

گردشگاهی در ارتفاع 44 متری

گردشگاهی در ارتفاع 44 متری

گردشگاهی در ارتفاع 44 متری

گردشگاهی در ارتفاع 44 متری

گردشگاهی در ارتفاع 44 متری

گردشگاهی در ارتفاع 44 متری

گردشگاهی در ارتفاع 44 متری

گردشگاهی در ارتفاع 44 متری

گردشگاهی در ارتفاع 44 متری